Biznes | Medycyna, Zdrowie | Edukacja | Kultura, Rozrywka | Motoryzacja | Turystyka
Nazwa firmy
Towar/usługa
 

Twoja poczta

Dodaj do ulubionych

Startuj z nami
Kursy walut
Tabela kursów
nr 059/A/NBP/2017
z dnia 2017-03-24
1 USD = 3, 9481 PLN
1 EUR = 4, 2658 PLN
1 GBP = 4, 9327 PLN
10000 IDR = 2, 9626 PLN
źródło: www.nbp.pl
Wydarzenia
- 
- 
Dane firmy
Białystok
ul. Młynowa 17 lok.1
15-404 Białystok
os. Centrum
gm. Białystok miasto
pow. Białystok miasto
woj. podlaskie
Tel. 857444460
Fax 857444460
Tel.kom. 602730141
www.ekoexpert.com.pl
Czynne:
Pon.8:00 - 16:00
Wt.8:00 - 16:00
Śr.8:00 - 16:00
Czw.8:00 - 16:00
Pt.8:00 - 16:00
Sob.nieczynne
Niedz.nieczynne
Opis działalności firmy
Firma EkoExpert świadczy usługi z zakresu ochrony środowiska. Doradza, planuje oraz przygotowuje dokumentacje wielu inwestycji o charakterze ekologicznym.

Znaczne doświadczenie w zakresie doradztwa ekologicznego i gospodarczego pozwala nam na realizację wszelkich, nawet najbardziej nietypowych, zadań.
Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie pozyskiwania funduszy strukturalnych na inwestycje jak i projekty społeczne.
Sporządzamy studia wykonalności, biznesplany, wnioski na potrzeby aplikowania o środki zewnętrzne (banki, Fundusze Strukturalne, Fundusz Spójności, Fundusze Ochrony Środowiska inne).
Oferujemy analizę i opracowanie dokumentów strategicznych dla przedsiębiorstw oraz jednostek samorządowych.
Współpracujemy z wieloma partnerami - samorządami, firmami zarówno specjalistycznymi, jak i prowadzącymi typową działalność usługową.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów systematyczne uzupełniamy naszą ofertę doskonaląc nasze rozwiązania.
ekoxpert<br />

OFERTA:


Dokumentacja środowiskowa
 • raporty (oceny) oddziaływania na środowisko,
 • pozwolenia zintegrowane,
 • operaty wodnoprawne,
 • pozwolenia w zakresie gospodarki odpadami
 • pozwolenia na emisję gazów i pyłów do powietrza
 • naliczanie opłat za wprowadzanie gazów i pyłów do środowiska (z instalacji, pojazdów mechnicznych),
 • przeglądy ekologiczne,
 • plany zamknięcia i rekultywacji składowisk odpadów,
 • analizy krajobrazowe: analizy i waloryzacje stanu krajobrazu w sąsiedztwie planowanej inwestycji,
 • inwentaryzacje przyrodnicze: analiza i inwentaryzacja zasobów przyrody, monitoring ornitologiczny i siedliskowo-florystyczny.

Doradztwo środowiskowe
Kompleksowa EkoUsługa, czyli zarządzanie ochroną środowiska w przedsiębiorstwie poprzez:
 • monitorowanie realizacji obowiązków środowiskowych przedsiębiorstwa,
 • doradztwo w zakresie minimalizacji kosztów związanych z ochroną środowiska,
 • unikania kar,
 • działania sprawozdawczo-informacyjne,
 • stałą obsługę prawno-techniczno -konsultacyjną tzw. outsourcing ekologiczny,
 • konsultacje techniczne, prawne, ekonomiczne z zakresu ochrony środowiska,
 • weryfikacje dokumentacji Państwa firmy pod kątem spełnienia wymagań Prawa Ochrony Środowiska.

Projekty planistyczne
 • plany gospodarki niskoemisyjnej
 • programy usuwania azbestu
 • Studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
 • Programy Ochrony Środowiska,
 • Prognozy inwentaryzacje pod kątem planów zagospodarowania przestrzennego,
 • Analizy środowiska przyrodniczego (fizjografia) pod kątem zagospodarowania przestrzennego.
 • Strategie Promocji Gminy,
 • Strategie rozwoju turystyki,
 • Strategie rozwoju produktu turystycznego,

Odnawialne źródła energii
 • opracowanie pełnych koncepcji ekonomiczno -technicznych w zakresie możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii,
 • kompleksowe doradztwo, uzyskiwanie wszelkich pozwoleń, pełna dokumentacja na nowoczesne rozwiązania związane z odnawialnymi źródłami energii -szczególnie – bioelektrownie, biogazownie, kolektory słoneczne, pompy ciepła.

Doradztwo w zakresie gospodarki odpadami w przedsiębiorstwie
 • prowadzenie pełnej ewidencji wytwarzanych odpadów
 • znalezienie odbiorcy odpadów i wynegocjowanie najkorzystniejszych warunków logistycznych i finansowych
 • opracowanie sprawozdań o ilości wytworzonych odpadów oraz o sposobach gospodarowania odpadami,
 • prowadzenie ewidencji i sprawozdawczości dotyczącej odpadów o charakterze ZSEE (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)

Szkolenia
Szkolenia w zakresie ochrony środowiska tj:
 • wyliczanie opłat za korzystanie ze środowiska,
 • wypełnianie dokumentacji sprawozdawczej,
  gospodarowanie odpadami w przedsiębiorstwie
 • opłata produktowa
 • inne – według potrzeb Klienta.

Firma EkoExpert wpisana jest na listę firm szkoleniowych prowadzoną przez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku - nr: 2.20/00003/2008CERTYFIKAT - Systemy zarządzania jakością - PN-EN ISO 9001:2009
Świadczenie usług o charakterze ogólnym oraz usług szkoleniowych dla przedsiębiorstw.
Specjalizacja
NAUKA, OŚWIATA
HDUPIENW - Szkolenia specjalistyczne
OCHRONA ŚRODOWISKA
HDUPIENW - Audyt energetyczny
HDUPIENW - Badania środowiska
HDUPIENW - Badania termowizyjne
HDUPIENW - Certyfikaty charakterystyki energetycznej
HDUPIENW - Certyfikaty energetyczne
HDUPIENW - Dokumentacja do funduszy pomocowych
HDUPIENW - Doradztwo ekologiczne
HDUPIENW - Monitoring skażenia środowiska
HDUPIENW - Monitoring składowisk odpadów
HDUPIENW - Pomiary akustyczne
HDUPIENW - Pomiary dozymetryczne
HDUPIENW - Pomiary drgań
HDUPIENW - Pomiary emisji gazów i pyłów
HDUPIENW - Pomiary hałasu
HDUPIENW - Pomiary środowiska pracy
HDUPIENW - Pomiary tlenku węgla
HDUPIENW - Pomiary zanieczyszczeń
HDUPIENW - Pomiary zapyleń
HDUPIENW - Pozwolenia zintegrowane
HDUPIENW - Prognozy oddziaływania na srodowisko skutków realizacji planów, programów, projektów
HDUPIENW - Prognozy skutków realizacji polityk, planów, programów i strategii
HDUPIENW - Przeglądy zanieczyszczeń
HDUPIENW - Raporty o stanie środowiska
HDUPIENW - Raporty porealizacyjne o oddziaływaniu na środowisko
HDUPIENW - Strategiczne oceny oddziaływania na środowisko
HDUPIENW - Świadectwa charakterystyki energetycznej
HDUPIENW - Testery wody
PRAWO, FINANSE
HDUPIENW - Doradztwo gospodarcze
HDUPIENW - Dotacje unijne-wnioski
PROJEKTOWANIE I EKSPERTYZY
HDUPIENW - Ekspertyzy elektrotechniczne
HDUPIENW - Ekspertyzy technologiczne
HDUPIENW - Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia
HDUPIENW - Wnioski na wprowadzanie pyłów lub gazów do powietrza
Legenda:
Hurt, Detal, Usługi, Produkcja, Import, Eksport, Naprawa, Wypożyczanie.
System zawiera: branż:52 podbranż:390 haseł:15518
Liczba przywiązań do firm: branże:54919 podbranże:76028 hasła:291536    Liczba firm: 35995
© Podl. Centrum Informacji
2004-2018